افسران سایبری خوزستان

۲ مطلب در آبان ۱۳۹۲ ثبت شده است

  • پایگاه افسران سایبری خوزستان

نهمین جلسه افسران سایبری خوزستان با حضور جناب آقای عامری مسئول سایت خبری تحلیلی خوزستان امروز با موضوع مخاطب شناسی راس ساعت 19 مورخ جمعه 04/08/92 برگزار شد

  • پایگاه افسران سایبری خوزستان